Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

ngon ngu silverlight

VB , C++ , JAVA , .... ,
Thuật toán ....

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

ngon ngu silverlight

Gửi bàigửi bởi haytomo » 21 Tháng 8 2009, 22:16

step 1:
Để bắt đầu,chúng ta sẽ tạo mới một ứng dụng Silverlight trong Visual Studio 2008.

Để làm điều này, từ thanh thực đơn ta chọn File | New | Project giống như hình 1.1. Nếu bạn muốn làm bằng C# thì chọn Visual C#. Nếu bạn muốn làm bằng VB thì chọn Other Languages | Visual Basic. Trong mỗi ngôn ngữ mà bạn muốn, hãy chọn Silverlight bên dưới khung Project types ở bên trái cửa sổ , sau đó chọn Silverlight Applications bên dưới khung Templates ở bên phải cửa sổ. Cuối cùng, điền tên cho ứng dụng vào mục Name, Location and Solution Name và click vào OK để kết thúc.Hình 2.1. Tạo một ứng dụng mới

Để chạy một ứng dụng Silverlight chúng ta cần một hosted cho trang web. Sau khi nhấp OK, một cửa sổ tiếp theo hiện ra, như hình 2.2, sẽ cho bạn 2 lựa chọn:

Add a new Web to the solution for hosting the control. Lựa chọn đầu tiên cho phép có một web site được tự động tạo ra trước khi cấu hình để làm việc với ứng dụng Silverlight. Trong những tip tự học này, chúng ta sẽ làm việc với lựa chọn này.
Generate an HTML test page to host Silverlight within this project. Lựa chọn thứ hai tạo chỉ tạo ra một ứng dụng Silverlight. Một HTML test page sẽ tự động được tạo khi bạn chạy project cho mục đích kiểm tra trang web.


Hình 2.2. Cửa sổ thêm một ứng dụng Silverlight

Tuyệt, bây giờ bạn đã có một ứng dụng Silverlight! Hãy xem lại sự khác nhau của những cửa sổ để hiểu tất cả những gì bạn nhìn thấy.

Cửa sổ #1: Solution Explorer.

Ở góc dưới bên phải của Visual Studio là cửa sổ solution explorer. Cửa sổ solution explorer, như hình 2.3, liệt kê tất cả những file tham gia vào việc tạo mới một Web site và project ứng dụng Silverlight.

Hình 2.3. Solution Explorer

Project đầu tiên, trong trường hợp của chúng ta là SilverlightApplication36.Web, chứa web site mà dẫn đến project ứng dụng Silverlight của chúng ta.

Một mô tả ngắn ngọn cho mỗi file trong cửa sổ:

Default.aspx – Đây là một trang ASPX trống. Bạn có thể xóa nó nếu bạn không cần đến nó.
SilverlightApplication6TestPage.aspx - Trang web ASPX dùng để lưu trữ ứng dụng Silverlight của bạn.
SilverlightApplication6TestPage.html – Trang web HTML dùng để lưu trữ ứng dụng Silverlight của bạn.
web.config - Cài đặt và cấu hình cho các ứng dụng web của bạn.
Click chuột phải lên những trang kiểm tra file mà bạn muốn sử dụng và lựa chọn "Set As Start Page". Điều này cho phép bạn chọn những tập tin mà bạn muốn hiện ra đầu tiên khi chạy ứng dụng.

Những tập tin khác:

App.xaml – Lớp kế thừa từ lớp Application , một thành phần cần thiết và là một phần của mục nhập cho ứng dụng Silverlight. Tập tin này chủ yếu được dùng để lưu trữ resources ứng dụng (ví dụ như styles) mà có thể dùng xuyên suốt ứng dụng của bạn. Trong tập tin code phía sau của ứng dụng có ba sự kiện được cấu hình trước cho sử dụng của bạn:
Application_Startup - Đặt bất cứ khởi tạo nào bạn cần phải thực hiện trước khi ứng dụng của bạn bắt đầu chạy.
Application_Exit – Cho phép bạn thực hiện bất cứ hành động nào khi đóng ứng dụng .
Application_UnhandledException – Sự kiện này cho phép bạn ngăn cản bất cứ ngoại lệ nào trong ứng dụng của bạn.
Page.xaml – Đây là nơi cho phép bạn khai báo các UI và các objects cho ứng dụng của bạn.
Cửa sổ #2. Xem trước thiết kế.

Cửa sổ này, như hình 2.4, cho bạn xem trước giao diện của các control mà bạn sẽ thiết kế.Hình 2.4. Cửa sổ xem ở dạng Design.

Window #3. Biên tập mã XAML .

Cửa sổ này, như hình 2.5, là nơi bạn có thể thực hiện chỉnh sửa các mã lệnh trong file XAML mà bạn đã tạo.Hình 2.5. XAML Editor.

Window #4. Cửa sổ Properties.

Cửa sổ này hiện những thuộc tính của những file đươc chọn, thể hiện như hình 2.6.Hình 2.6. Properties Window.
haytomo
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 21 Tháng 8 2009, 10:33

Quay về LẬP TRÌNH Ứng Dụng

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

cron