Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

Gửi SMS qua máy điện thoại kết nối máy tính(VB

VB , C++ , JAVA , .... ,
Thuật toán ....

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

Gửi SMS qua máy điện thoại kết nối máy tính(VB

Gửi bàigửi bởi Giọt nước » 12 Tháng 7 2003, 07:50

Gửi SMS thông qua máy điện thoại kết nối với máy tính (VBScript)


Bạn có thể tự mình làm một chương trình để có thể gửi một SMS qua một máy điện thoại kết nối với máy tính (qua cổng COM). Xin mời các bạn tham khảo.

Bạn cần một freeware DLL (tải http://www.vahland.com/pub/acomport.dll và đăng ký trên máy bạn) để giao tiếp với cồng COM. một cáp data để nối điện thoại vào máy tính. Chúng ta gửi lệnh AT để thẹc hiện các công việc. Bạn có thể than khảo thêm các lệnh AT cho máy di động tại trang của Nokia (http://www.nokia.com)

onst acERR_SUCCESS = 0

' --------------------------------------------------------------
Sub WriteStr( o, str )
o.WriteString str
WScript.Echo ''-> '' & str
End Sub
' --------------------------------------------------------------
Sub ReadStr( o )
str = ''notempty''
o.Sleep 200
Do While str <> ''''
str = o.ReadString
WScript.Echo ''<- '' & str
Loop
End Sub
' --------------------------------------------------------------

WScript.Echo ''Bạn đăng ký AComport.dll trên hệ thống''

Set acObj = CreateObject( ''ActivXperts.Comport'' )

acObj.Baudrate = 19200
acObj.PortID = 1
acObj.Open
WScript.Echo ''acObj.Open, result: '' & acObj.LastError

If acObj.LastError = acERR_SUCCESS Then

WriteStr acObj, ''at+cmgf=1''
ReadStr acObj

Do
strNumber = inputbox(''Nhập số điện thoại'', ''Input'')
loop until strNumber <> Chr (13)
Do
strMessage = inputbox(''Nhập tin cần gửi'', ''Input'' )
loop until strMessage <> Chr (13)
WriteStr acObj, ''at+cmgs='''''' & strNumber & ''''''
ReadStr acObj
WriteStr acObj, strMessage

strTermCmd = Chr( 26 )
WriteStr acObj, strTermCmd
ReadStr acObj
acObj.Close
End If
Không có Giọt nước sẽ không có đại dương .... Không có Máy tính làm sao có Mạng ......
Hình đại diện của thành viên
Giọt nước
 
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2003, 11:00

Trả lời: Gửi SMS qua máy điện thoại kết nối

Gửi bàigửi bởi dacthang » 05 Tháng 5 2005, 15:21

chào giọt nước. Cám ơn bạn nhiều lắm, mình cũng đang định viết chương trình giống như vậy.Bạn có thể nói rõ hơn được ko?.Mình nên chọn loại điện thoại dđ nào ( nokia,samsung,....). Cách kết nối từ đtdđ vào máy tính như thế nào? .Đây là chương trình gửi tin nhắn vậy muốn nhận lấy được tin nhắn gửi đến thì làm sao? Làm sao để PC có thể lấy được tin nhắn từ cái đtdđ kia?
Bạn có thể chỉ cho mình được ko?. Nếu có code thì càng hay.Cám ơn bạn nhiều lắm.mong bạn trả lời sớm vì mình cần gấp lắm.
dacthang
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2005, 08:18

Trả lời: Gửi SMS qua máy điện thoại kết nối

Gửi bàigửi bởi béhamchơi » 06 Tháng 5 2005, 19:18

Bạn biết không, cái mà mọi người cần là SMS miễn phí !
béhamchơi
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2004, 21:47


Quay về LẬP TRÌNH Ứng Dụng

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

cron