Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

Array??? Làm sao đây?

VB , C++ , JAVA , .... ,
Thuật toán ....

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

Array??? Làm sao đây?

Gửi bàigửi bởi mimilovemum » 20 Tháng 11 2005, 07:40

Phía dưới là cái đề bài mà mình phải coding cái program cho nó.

Part II. Arrays

Let us help the UTEP soccer team count the number of points they won. The results of all the games are stored in a file in which each line represents a score. For example, 5:3 means that the UTEP team scored 5 goals, while the opposite team scored only 3 goals.

In soccer, a win (like 5:3) brings 2 points, a tie (like 3:3) brings 1 point, and a loss (like 3:5) brings 0 points. The team with the largest number of points wins. If two or more teams get the same number of points, then the referees decide which of these teams is the champion by looking at the overall numbers of goals scored and goals missed by each of these teams.

Write an application that:

* asks the user for a name of the file where the scores are stored; you can assume that no more than 100 games were played;
* reads the scores from this file, line by line, into two arrays:
o array scored, and
o array missed;

at the same time, the program should compute the overall number of games played;
* computes and displays:
o the overall number of points gained by the UTEP team,
o the overall number of goals scored by UTEP team, and
o the overall number of goals lost by UTEP team.

Example

If UTEP played 3 games, with scores 5:3, 1:2, and 7:0, then:

* in the first game, we gained 2 points;
* in the second game, we gained 0 points; and
* in the third game, we gained 2 points again.

The overall number of points gained is thus 2 + 0 + 2 = 4. Also:

* the overall number of goals scored is 5 + 1 + 7 = 13, and
* the overall number of goals missed is 3 + 2 + 0 = 5.Mình muốn hỏi cái phần in đậm ấy.

Ý đề bài là thế này:
Nếu như cái input file chứa mấy cái score như sau:
4:5
3:4
2:1
Thì value của cái array scored sẽ là : {4,3,2}
và value của cái array missed sẽ là : {5,4,1}

Vậy thì làm sao mà ra kết quả như vậy được?
__________________
Hạnh phúc không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nó chỉ lẩn trốn đâu đó trong đám cỏ dại.
Những người tin mắt và kiên nhẫn sẽ tìm thấy hạnh phúc nơi chân trời.
mimilovemum
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 04 Tháng 10 2005, 10:59

Quay về LẬP TRÌNH Ứng Dụng

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.