Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

Whois viết bằng C#

VB , C++ , JAVA , .... ,
Thuật toán ....

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

Whois viết bằng C#

Gửi bàigửi bởi Giọt nước » 17 Tháng 6 2003, 17:45

.NET framework cung cấp cho chúng ta lớp TCPClient, chúng ta có thể sử dụng lớp này để giao tiếp với database thông qua cổng TCP 43.

whois.aspx

<% @Page Language=''C#'' %>
<% @Assembly Name=''System.Net'' %>
<% @Import Namespace=''System.Net.Sockets'' %>
<% @Import Namespace=''System.Text'' %>
<% @Import Namespace=''System.IO'' %>

<%

TCPClient tcpc = new TCPClient();
if (0 == tcpc.Connect(''whois.networksolutions.com'', 43))
{
String strDomain = ''microsoft.comrn'';
Byte[] arrDomain = Encoding.ASCII.GetBytes(strDomain.ToCharArray());
Stream s = tcpc.GetStream();
s.Write(arrDomain, 0, strDomain.Length);
StreamReader sr = new StreamReader(tcpc.GetStream(), Encoding.ASCII);
while (-1 != sr.Peek())
{
Response.Write(sr.ReadLine() + '''');
}
tcpc.Close();
}
else
{
Response.Write(''Could not connect to WHOIS server!'');
}
%>
Không có Giọt nước sẽ không có đại dương .... Không có Máy tính làm sao có Mạng ......
Hình đại diện của thành viên
Giọt nước
 
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2003, 11:00

Whois bằng PHP...

Gửi bàigửi bởi donkisot » 17 Tháng 6 2003, 18:15

Bạn muốn trang web của bạn có một chức năng kiểm tra tên miền đã có chủ hay chưa(whois) ,và những thông số của tên miền đó .Một đoạn chương trình PHP cực hay giúp cho trang web của bạn có chức năng đó:
Việc cài đặt cũng hết sức đơn giản.. 8) 8)
hãy vào đây để thử chức năng của đoạn chương trình này:
http://thienantech.com -> sau đó chọn mục Whois

//************************
<?
class Whois
{
/*
* Optional parameter for the server to be used for the lookup.
* If this is not set, an appropriate whois server for the domain name
* specified is automagically found by the Whois class.
* @type string
* @access public
*/
var $whois_server;
/*
* The timeout, in seconds, for the lookup. Default is 30.
* @type integer
* @access public
*/
var $timeout = 30;

/*
* Returns a string, with new-lines (n) converted to non-breaking spaces (<BR>),
* with details for the domain specified by $domain.
* @access public
* @param string $domain the domain to lookup, excluding http:// and www
* @return string the results of the whois
*/
function lookup($domain)
{
$result = "";
$parts = array();
$host = "";

// .tv don't allow access to their whois
if (strstr($domain,".tv"))
{
$result = "'.tv' domain names require you to have an account to do whois searches.";
// New domains fix (half work, half don't)
} elseif (strstr($domain,".name") || strstr($domain,".pro") >0){
$result = ".name,.pro require you to have an account to do whois searches.";
} else{
if (empty($this->whois_server))
{
$parts = explode(".",$domain);
$testhost = $parts[sizeof($parts)-1];
$whoisserver = $testhost . ".whois-servers.net";
$this->host = gethostbyname($whoisserver);
$this->host = gethostbyaddr($this->host);

if ($this->host == $testhost)
{
$this->host = "whois.internic.net";
}
flush();
}
$whoisSocket = fsockopen($this->host,43, $errno, $errstr, $this->timeout);

if ($whoisSocket)
{
fputs($whoisSocket, $domain."1512");
while (!feof($whoisSocket))
{
$result .= fgets($whoisSocket,128) . "";
}
fclose($whoisSocket);
}
}
return $result;
}
}

$timeout = 30;

$x = new whois();

// biến $domain nhận từ form nhập,bạn phải tạo form này.

$kq = $x->lookup($domain);
?>

<table width="400" border="1" solid align="center">
<tr>
<td><? print "<p align ='justify'>$kq</p>"; ?></td>
</tr>
</table>

//************************


8) 8)
Vật chất ở trong chai
Ý thức ở ngoài chai
Muốn làm nên nghiệp lớn
Mỗi ngày phải dăm quai... :D nhậu đi bà con ơi!..
Hình ảnh
donkisot
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2003, 12:00

Re: Whois viết bằng C#

Gửi bàigửi bởi Tervez » 24 Tháng 6 2009, 10:51

cám ơn bạn nha bài viết của bạn hay lắm....có thể giúp mình có thêm kiến thức...thank!!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.
Tervez
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 24 Tháng 6 2009, 10:42


Quay về LẬP TRÌNH Ứng Dụng

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

cron