Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

Đào tạo chuyên gia - Professor Messer Complete CompTIA A+

Trao đổi về Sách điện tử ,
Hướng dẫn sử dụng ...

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

Đào tạo chuyên gia - Professor Messer Complete CompTIA A+

Gửi bàigửi bởi anchang » 31 Tháng 5 2011, 21:25

Đào tạo chuyên gia - Professor Messer Complete CompTIA A+ Training Courses

Hình ảnh

Đào tạo chuyên gia - Professor Messer Complete CompTIA A+ Training Courses | 2.46 GB

Genre: eLearning


All the video's in the Professor Messer's Video course, ,these videos were made in 2010.
Videos:
CompTIA 220-701 A+ Essentials
Section 1: Hardware
1.0 ? Free A+ Training Course Overview (19:55)
1.0 ? Introduction to Personal Computers (25:46)
1.1 ? Storage Devices (20:33)
1.2 ? Motherboard Form Factors (15:22)
1.2 ? I/O Interfaces (16:43)
1.2 ? Memory Slots (9:19)
1.2 ? Processor Sockets (7:39)
1.2 ? Bus Architectures and Expansion Slots (20:47)
1.2 ? PATA and SATA (15:05)
1.2 ? RAID (13:16)
1.2 ? Chipsets (10:57)
1.2 ? BIOS and CMOS (24:32)
1.3 ? Computer Power (21:33)
1.4 ? CPU Technologies (15:15)
1.5 ? Cooling Systems (12:04)
1.6 ? An Overview of Memory (13:32)
1.6 ? Identifying Memory Types (19:47)
1.7 ? Display Devices (13:20)
1.8 ? Input Devices (15:27)
1.9 ? Adapter Cards (13:07)
1.10 ? Laptop Expansion Devices (9:10)
1.10 ? Laptop Communications (9:05)
1.10 ? Laptop Power Technologies (9:13)
1.10 ? Laptop Input Devices (5:46)
1.11 ? Printer Types (14:22)
1.11 ? Printer Components, Consumables, and Interfaces (13:54)
Section 2: Troubleshooting, Repair and Maintenance
2.1 ? The Troubleshooting Process (15:08)
2.2 ? Operating System Issues (14:23)
2.2 ? Hardware Issues (9:23)
2.2 ? Documentation and Resources (9:49)
2.3 ? Troubleshooting Printing (13:48)
2.4 ? Diagnosing and Troubleshooting Laptops (19:42)
2.5 ? Preventive Maintenance (11:19)
Section 3: Operating Systems and Software:
3.0 ? Using a Virtual Machine (13:17)
3.1 ? Operating Systems (26:43)
3.2 ? The Windows User Interface (14:25)
3.2 ? Command Line Utilities (14:57)
3.3 ? Directories and Files (26:52)
3.3 ? Planning a Windows Installation (15:31)
3.3 ? Planning a Windows 7 Installation (12:51)
3.3 ? Installing Windows 7 (14:59)
3.3 ? Installing Windows Vista (14:03)
3.3 ? Installing Windows XP (14:41)
3.3 ? Installing Windows 2000 (11:18)
3.3 ? Upgrading Windows (23:57)
3.3 ? Post-Installation Tasks (19:48)
3.4 ? Boot Options (23:32)
Section 4: Networking:
4.1 ? Protocols and Addresses (24:10)
4.1 ? Common Ports (11:15)
4.1 ? Network Technologies (18:20)
4.1 ? IPv4 and IPv6 (9:38)
4.2 ? Network Cabling and Connectors (16:23)
4.3 ? Network Types (13:23)
4.3 ? Wireless Networking (21:11)
Section 5: Security:
5.1 ? Security Fundamentals (18:46)
5.2 ? Security Technologies (17:15)
Section 6: Operational Procedures:
6.1 ? Managing Safety Hazards (17:30)
6.2 ? The Human Component: Communication (9:15)
6.2 ? The Human Component: Professionalism (13:36)
CompTIA 220-702 Practical Application
Section 1: Hardware
1.1 ? Installing and Configuring Storage Devices (12:30)
1.1 ? Installing and Configuring Motherboards (14:29)
1.1 ? Installing and Configuring Power Supplies (7:10)
1.1 ? Installing and Configuring Processors (6:46)
1.1 ? Installing and Configuring Memory (9:41)
1.1 ? Installing and Configuring Adapter Cards (7:33)
1.1 ? Installing and Configuring Cooling Systems (10:50)
1.2 ? Troubleshooting Storage Devices (7:42)
1.2 ? Troubleshooting Motherboards (11:22)
1.2 ? Troubleshooting Power Supplies (9:59)
1.2 ? Troubleshooting Processors (8:21)
1.2 ? Troubleshooting Memory (8:59)
1.2 ? Troubleshooting Adapter Cards (6:21)
1.2 ? Troubleshooting Cooling Systems (5:25)
1.3 ? Installing and Troubleshooting Laptop Components (10:22)
1.4 ? The A+ Toolbag (9:30)
1.5 ? Troubleshooting Printer Problems (12:49)
Section 2: Operating Systems:
2.1 ? Command Line Troubleshooting (29:45)
2.2 ? Differentiating Between Windows Versions (8:50)
2.3 ? Disk Management Tools (10:21)
2.3 ? Managing Disks (18:19)
2.3 ? Administrative Tools (11:05)
2.3 ? Managing Devices (15:05)
2.3 ? Managing Tasks (12:16)
2.3 ? Other System Tools (13:23)
2.4 ? Common Operational Issues (9:54)
2.4 ? Troubleshooting Error Messages (17:36)
2.4 ? System Performance and Optimization (14:25)
Section 3: Networking:
3.1 ? Troubleshooting TCP/IP Settings (10:46)
3.1 ? Troubleshooting Mail, FTP, and Proxy Settings (9:31)
3.1 ? Network Troubleshooting Tools (16:34)
3.1 ? Firewalls and Secure Connections (13:06)
3.2 ? Network Connections (14:39)
3.2 ? Wireless Networks (12:55)
3.2 ? Installing and Configuring Wireless Routers (20:04)
Section 4: Security:
4.1 ? Resolving Malware Issues (15:21)
4.2 ? Operating System Security Issues (13:43)
Professor Messer Complete CompTIA A+ Training Courses

http://www.filesonic.com/file/940290984/eb508.PMTR.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/940388451/eb508.PMTR.part2.rar
http://www.filesonic.com/file/940342841/eb508.PMTR.part3.rar
http://www.filesonic.com/file/940280344/eb508.PMTR.part4.rar
http://www.filesonic.com/file/940278064/eb508.PMTR.part5.rar
http://www.filesonic.com/file/940238844/eb508.PMTR.part6.rar
or
http://www.uploadstation.com/file/8S4jWmd/eb508.PMTR.part1.rar
http://www.uploadstation.com/file/8SAqw3U/eb508.PMTR.part2.rar
http://www.uploadstation.com/file/h8fBVqD/eb508.PMTR.part3.rar
http://www.uploadstation.com/file/ZcW6gFn/eb508.PMTR.part4.rar
http://www.uploadstation.com/file/WdRnVF6/eb508.PMTR.part5.rar
http://www.uploadstation.com/file/rPRr7Pb/eb508.PMTR.part6.rar
or
http://www.wupload.com/file/178901/eb508.PMTR.part1.rar
http://www.wupload.com/file/179169/eb508.PMTR.part2.rar
http://www.wupload.com/file/178787/eb508.PMTR.part3.rar
http://www.wupload.com/file/178835/eb508.PMTR.part4.rar
http://www.wupload.com/file/178779/eb508.PMTR.part5.rar
http://www.wupload.com/file/178133/eb508.PMTR.part6.rar
Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. , Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. , Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem. , Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.

http://xedaiphattai.com http://xe-tre-em.xedaiphattai.com http://xetreem.xedaiphattai.com
Hình đại diện của thành viên
anchang
 
Bài viết: 897
Ngày tham gia: 20 Tháng 5 2004, 09:46

Quay về HỌC HỎI / Trao đổi / E-book

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]45 khách.

cron