Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

Professor Messer Complete CompTIA A+ Training Courses Profes

Trao đổi về Sách điện tử ,
Hướng dẫn sử dụng ...

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

Professor Messer Complete CompTIA A+ Training Courses Profes

Gửi bàigửi bởi Mr. THIENAN » 12 Tháng 5 2011, 10:09

Professor Messer Complete CompTIA A+ Training Courses

Hình ảnh

Professor Messer Complete CompTIA A+ Training Courses | 2.46 GB

Genre: eLearning


All the video's in the Professor Messer's Video course, ,these videos were made in 2010.
Videos:
CompTIA 220-701 A+ Essentials
Section 1: Hardware
1.0 ? Free A+ Training Course Overview (19:55)
1.0 ? Introduction to Personal Computers (25:46)
1.1 ? Storage Devices (20:33)
1.2 ? Motherboard Form Factors (15:22)
1.2 ? I/O Interfaces (16:43)
1.2 ? Memory Slots (9:19)
1.2 ? Processor Sockets (7:39)
1.2 ? Bus Architectures and Expansion Slots (20:47)
1.2 ? PATA and SATA (15:05)
1.2 ? RAID (13:16)
1.2 ? Chipsets (10:57)
1.2 ? BIOS and CMOS (24:32)
1.3 ? Computer Power (21:33)
1.4 ? CPU Technologies (15:15)
1.5 ? Cooling Systems (12:04)
1.6 ? An Overview of Memory (13:32)
1.6 ? Identifying Memory Types (19:47)
1.7 ? Display Devices (13:20)
1.8 ? Input Devices (15:27)
1.9 ? Adapter Cards (13:07)
1.10 ? Laptop Expansion Devices (9:10)
1.10 ? Laptop Communications (9:05)
1.10 ? Laptop Power Technologies (9:13)
1.10 ? Laptop Input Devices (5:46)
1.11 ? Printer Types (14:22)
1.11 ? Printer Components, Consumables, and Interfaces (13:54)
Section 2: Troubleshooting, Repair and Maintenance
2.1 ? The Troubleshooting Process (15:08)
2.2 ? Operating System Issues (14:23)
2.2 ? Hardware Issues (9:23)
2.2 ? Documentation and Resources (9:49)
2.3 ? Troubleshooting Printing (13:48)
2.4 ? Diagnosing and Troubleshooting Laptops (19:42)
2.5 ? Preventive Maintenance (11:19)
Section 3: Operating Systems and Software:
3.0 ? Using a Virtual Machine (13:17)
3.1 ? Operating Systems (26:43)
3.2 ? The Windows User Interface (14:25)
3.2 ? Command Line Utilities (14:57)
3.3 ? Directories and Files (26:52)
3.3 ? Planning a Windows Installation (15:31)
3.3 ? Planning a Windows 7 Installation (12:51)
3.3 ? Installing Windows 7 (14:59)
3.3 ? Installing Windows Vista (14:03)
3.3 ? Installing Windows XP (14:41)
3.3 ? Installing Windows 2000 (11:18)
3.3 ? Upgrading Windows (23:57)
3.3 ? Post-Installation Tasks (19:48)
3.4 ? Boot Options (23:32)
Section 4: Networking:
4.1 ? Protocols and Addresses (24:10)
4.1 ? Common Ports (11:15)
4.1 ? Network Technologies (18:20)
4.1 ? IPv4 and IPv6 (9:38)
4.2 ? Network Cabling and Connectors (16:23)
4.3 ? Network Types (13:23)
4.3 ? Wireless Networking (21:11)
Section 5: Security:
5.1 ? Security Fundamentals (18:46)
5.2 ? Security Technologies (17:15)
Section 6: Operational Procedures:
6.1 ? Managing Safety Hazards (17:30)
6.2 ? The Human Component: Communication (9:15)
6.2 ? The Human Component: Professionalism (13:36)
CompTIA 220-702 Practical Application
Section 1: Hardware
1.1 ? Installing and Configuring Storage Devices (12:30)
1.1 ? Installing and Configuring Motherboards (14:29)
1.1 ? Installing and Configuring Power Supplies (7:10)
1.1 ? Installing and Configuring Processors (6:46)
1.1 ? Installing and Configuring Memory (9:41)
1.1 ? Installing and Configuring Adapter Cards (7:33)
1.1 ? Installing and Configuring Cooling Systems (10:50)
1.2 ? Troubleshooting Storage Devices (7:42)
1.2 ? Troubleshooting Motherboards (11:22)
1.2 ? Troubleshooting Power Supplies (9:59)
1.2 ? Troubleshooting Processors (8:21)
1.2 ? Troubleshooting Memory (8:59)
1.2 ? Troubleshooting Adapter Cards (6:21)
1.2 ? Troubleshooting Cooling Systems (5:25)
1.3 ? Installing and Troubleshooting Laptop Components (10:22)
1.4 ? The A+ Toolbag (9:30)
1.5 ? Troubleshooting Printer Problems (12:49)
Section 2: Operating Systems:
2.1 ? Command Line Troubleshooting (29:45)
2.2 ? Differentiating Between Windows Versions (8:50)
2.3 ? Disk Management Tools (10:21)
2.3 ? Managing Disks (18:19)
2.3 ? Administrative Tools (11:05)
2.3 ? Managing Devices (15:05)
2.3 ? Managing Tasks (12:16)
2.3 ? Other System Tools (13:23)
2.4 ? Common Operational Issues (9:54)
2.4 ? Troubleshooting Error Messages (17:36)
2.4 ? System Performance and Optimization (14:25)
Section 3: Networking:
3.1 ? Troubleshooting TCP/IP Settings (10:46)
3.1 ? Troubleshooting Mail, FTP, and Proxy Settings (9:31)
3.1 ? Network Troubleshooting Tools (16:34)
3.1 ? Firewalls and Secure Connections (13:06)
3.2 ? Network Connections (14:39)
3.2 ? Wireless Networks (12:55)
3.2 ? Installing and Configuring Wireless Routers (20:04)
Section 4: Security:
4.1 ? Resolving Malware Issues (15:21)
4.2 ? Operating System Security Issues (13:43)
Professor Messer Complete CompTIA A+ Training Courses

http://www.filesonic.com/file/940290984/eb508.PMTR.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/940388451/eb508.PMTR.part2.rar
http://www.filesonic.com/file/940342841/eb508.PMTR.part3.rar
http://www.filesonic.com/file/940280344/eb508.PMTR.part4.rar
http://www.filesonic.com/file/940278064/eb508.PMTR.part5.rar
http://www.filesonic.com/file/940238844/eb508.PMTR.part6.rar
or
http://www.uploadstation.com/file/8S4jWmd/eb508.PMTR.part1.rar
http://www.uploadstation.com/file/8SAqw3U/eb508.PMTR.part2.rar
http://www.uploadstation.com/file/h8fBVqD/eb508.PMTR.part3.rar
http://www.uploadstation.com/file/ZcW6gFn/eb508.PMTR.part4.rar
http://www.uploadstation.com/file/WdRnVF6/eb508.PMTR.part5.rar
http://www.uploadstation.com/file/rPRr7Pb/eb508.PMTR.part6.rar
or
http://www.wupload.com/file/178901/eb508.PMTR.part1.rar
http://www.wupload.com/file/179169/eb508.PMTR.part2.rar
http://www.wupload.com/file/178787/eb508.PMTR.part3.rar
http://www.wupload.com/file/178835/eb508.PMTR.part4.rar
http://www.wupload.com/file/178779/eb508.PMTR.part5.rar
http://www.wupload.com/file/178133/eb508.PMTR.part6.rar
Hãy biết cho đi những gì mình có thể ....

Để được nhận lại những gì mình ... Mơ ước


Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mr. THIENAN
Site Admin
 
Bài viết: 697
Ngày tham gia: 27 Tháng 9 2003, 12:00

Quay về HỌC HỎI / Trao đổi / E-book

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.

cron