Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

Tài liệu luyện thi IELTS

Phần mềm học ngoại ngữ

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

Tài liệu luyện thi IELTS

Gửi bàigửi bởi Giọt nước » 26 Tháng 5 2011, 14:43

Tài liệu luyện thi IELTS


Cac tài liệu IELTS:

Bộ Cambridge từ 1 đến 6: Cambridge 1, Cambridge 2, Cambridge 3, Cambridge 4, Cambridge 5, Cambridge 6
Các tài liệu support cho việc học IELTS: Grammar for IELTS, Practice now, Prepare for IELTS, vocabulary in USE, Vocabulary for IELTS,..

Tài liệu Nghe
1. VOA special Enlish

Phan 1

http://www.mediafire.com/?sharekey=31a41d08855a4926ab1eab3e9fa335cac98baa5d02465051
Phan 2

http://www.mediafire.com/?sharekey=c8b7d4f59a6e8afbab1eab3e9fa335ca934d97ceb55a069c


1. Check Your Vocabulary for English for the IELTS Examination. A workbook
for students.
http://www.badongo.com/file/9521243

2.Focus on IELTS Coursebook
book:http://rapidshare.com/files/13645441...ielts_book.rar
audio:
http://www.megaupload.com/?d=YK5IDAMB
http://www.megaupload.com/?d=Z1LQOOV5
http://www.megaupload.com/?d=WHET5ALY

Focus On IELTS Teacher''''''''''''''''''''''''''''''''s Book
http://www.badongo.com/file/9527049
hoac http://rapidshare.com/files/11693571...chers_book.rar

3.Cambridge IELTS Practice Tests 1 + Audio
book:http://rapidshare.com/files/19659362/IELTS1.PDF.rar
or: http://rapidshare.com/files/19659362/IELTS1.PDF.rar

audio: http://www.zshare.net/download/16354055414a5024/

4. Cambridge Ielts 2
book: http://rapidshare.com/files/136671242/ielts2.pdf
Audio:
http://www.zshare.net/download/16351679942f7e1b/
http://www.zshare.net/download/16351685cedf80c1/
http://www.zshare.net/download/1635168601b56f36/
http://www.zshare.net/download/16351704f1d747b6/

5. Cambridge Ielts 3
book+ audio:http://www.zshare.net/download/4594830f9eccc5/

6. Cambridge Ielts 4
book: http://mihd.net/04jx5io
audio:http://mihd.net/ur3ifjz
Tapescripts:http://www.zshare.net/download/77409325adef81/

7.Cambridge IELTS 5
http://www.zshare.net/download/cambr...swers-rar.html
http://www.zshare.net/download/audio-files-rar.html

8. Cambridge IELTS 6
Audio: http://www.zshare.net/download/3024699cd429d9/
book: http://zshare.net/download/3024468c5be888/

9.Passport to IELTS
book(djvu): http://www.zshare.net/download/passp...elts-djvu.html
audio: http://rapidshare.com/files/19705601...IELTSaudio.rar

10.IELTS preparation and practice listening and speaking
book:http://www.zshare.net/download/prep-doc-rar.html
audio:http://www.zshare.net/audio/11-mp3-542.html
http://www.zshare.net/audio/12-mp3-hvk.html
http://www.zshare.net/audio/21-mp3-eh4.html
http://www.zshare.net/audio/22-mp3-qr9.html

11.IELTS Practice Tests 1
book:http://www.zshare.net/download/ielts...ts_1-djvu.html
audio:http://rapidshare.com/files/6217333/...dio12.zip.html
http://rapidshare.com/files/6217334/...dio34.zip.html

12.IELTS Practice Tests Plus
book:http://www.zshare.net/download/12422181b8e714a6/
audio:
http://www.zshare.net/audio/a01plus-mp3.html
http://www.zshare.net/audio/a02plus-mp3.html
http://www.zshare.net/audio/a03plus-mp3.html
http://www.zshare.net/audio/a04plus-mp3.html

13.Insight Into IELTS
audio:http://www.zshare.net/download/cieltsc-zip.html
book:http://rapidshare.com/files/20677885...th_Answers.rar
pass: http://www.updatesofts.com

14.101 Helpful Hints for IELTS
book: http://rapidshare.com/files/136443952/101_hints.rar
audio:http://rapidshare.com/files/56481537/one01audio.rar

15.IELTS Secrets
http://www.badongo.com/file/9571427
hoac: http://rapidshare.com/files/136444722/secrets.pdf

16.202 Useful Exercises for IELTS
booK:http://www.zshare.net/download/18573170545875/
audio: http://www.zshare.net/download/202-u...disk1-rar.html
http://www.zshare.net/download/202-u...disk2-rar.html

17.guide to ielts
http://www.zshare.net/download/3023343cb818c3/

18. Cambridge IELTS Objective Advanced CD-ROM
http://mihd.net/9umv7y
http://mihd.net/2vug1x
http://mihd.net/9er7dk

19.IELTS Practice Tests from http://www.ieltshelpnow.com
book&audio: http://www.zshare.net/download/3683883546efb8/

20.IELTS Practice Tests from Scott''''''''''''''''''''''''''''''''s English Success
audio&book: http://www.zshare.net/download/1688057052768929/

21.Action Plan for IELTS
book: http://www.zshare.net/download/30250984d719f5/
audio:http://www.zshare.net/download/39493941cb4f6e/

22. IELTS Practice Tests with Answer Key
http://www.zshare.net/download/3932275c79044c/
http://www.zshare.net/download/3932775af82908/
http://www.zshare.net/download/3933380ac4c1bb/
http://www.zshare.net/download/393404585abeb0/

23.IELTS on track
booK:http://www.zshare.net/download/4396082209e6af/
audio:
cd1:http://www.zshare.net/download/4405833466aedf/
cd2:http://www.zshare.net/download/440820919c83cc/

24.Instant IELTS
book:http://www.zshare.net/download/439936661ae482/
audio:http://www.zshare.net/download/440021398d4b5c/

25.IELTS Preparation and Practice, Reading and Writing - Academic Module
http://www.zshare.net/download/4737447b3701bd/
Full book "Reading and Writing":
http://rapidshare.com/files/14790593...mic_module.rar

26.IELTS Preparation and Practice: Reading (by Vladimir Pejovic, Michael
Nocklin, Peggy Read)
http://www.badongo.com/file/9527162

27.IELTS preparation and practice listening and speaking
book:http://www.zshare.net/download/prep-doc-rar.html
audio: http://www.zshare.net/audio/11-mp3-542.html
http://www.zshare.net/audio/12-mp3-hvk.html
http://www.zshare.net/audio/21-mp3-eh4.html
http://www.zshare.net/audio/22-mp3-qr9.html

28. IELTS Practice Tests Plus Level 2 with key and CD Pack
book:http://www.zshare.net/download/4877684b485a30/
audio: http://www.zshare.net/download/4910508849319e/
http://www.zshare.net/download/49137514aca694/

29.Cambridge - STEP UP TO IELTS
book:http://www.zshare.net/download/castieteb-rar.html
СD 1
http://www.zshare.net/download/a-rar-a14.html
CD 2
http://www.zshare.net/download/b-rar-5cc.html

30.Objective IELTS Intermediate CD-ROM
http://www.zshare.net/download/624344752e95a3/
http://www.zshare.net/download/6243144c4850ef/

31. IELTS Express Intermediate (Coursebook + 2 CDs)
booK: http://www.zshare.net/download/64735676c0e07d/
audio:
http://www.zshare.net/download/6474537b5bf71a/
http://www.zshare.net/download/647476474761aa/

32. Objective IELTS - Advanced
book:http://www.zshare.net/download/15732597f14ede39/
audio:
http://www.zshare.net/download/15731364b6c88ece/
http://www.zshare.net/download/15731272a7cb27a5/
http://www.zshare.net/download/1573149493b07b14/

33.IELTS Foundation Study Skills
http://www.zshare.net/download/9750310730456f/
http://www.zshare.net/download/9750655f3037d9/

34.IELTS Handbook 2007
http://ifile.it/foz5d1k

35.The IELTS Tutor
http://www.zshare.net/download/the-i...part1-rar.html
http://www.zshare.net/download/the-i...part2-rar.html
http://www.zshare.net/download/the-i...part3-rar.html
http://www.zshare.net/download/the-i...part4-rar.html

36.Achieve IELTS: English for International Communication - Student''''''''''''''''''''''''''''''''s
Book + Class Audio CDs
book:Achieve IELTS: English for International Communication -
Student''''''''''''''''''''''''''''''''s Book + Class Audio CDs
audio:http://www.zshare.net/download/13010723b274f8f7/
http://www.zshare.net/download/13016689a5059935/

37.The New Prepare for IELTS - Academic Modules
book:http://www.zshare.net/download/11408958dceaff9e/
listening:http://www.zshare.net/download/13310593fd44a032/
speaking:
http://www.zshare.net/download/133124743e5df017/
http://www.zshare.net/download/13312580dd78c5fe/
http://www.zshare.net/download/133139235ce828a7/
http://www.zshare.net/download/13314599b7bb1b6a/
http://www.zshare.net/download/13314927b5e6dd33/

38.Dont Do in IELTS
http://www.zshare.net/download/12206138f7c12870/

39.IELTS Strategies for Study
book:http://www.zshare.net/download/113099115b88be48/
audio:
http://uploaded.to/?id=4b8dg5
http://uploaded.to/?id=2i42zf

40.IELTS express UPPER INTERMEDIATE (Coursebook & 2 CDs, Workbook & CD,
Teacher''''''''''''''''''''''''''''''''s guide)
Coursebook
http://ifile.it/s9n4ux2
Coursebook CD1
http://ifile.it/sljofr4
Coursebook CD2
http://ifile.it/kylmr7j
Workbook
http://ifile.it/y5kom4z
Workbook CD
http://ifile.it/12hfckr
Teacher''''''''''''''''''''''''''''''''s guide
Part 1
http://ifile.it/4y87wau
Part 2
http://ifile.it/hbvxun7
part 3
http://ifile.it/z7o5j3c

41.IELTS Tips
http://adrive.com/public/5fa1bbd2458...582d5109a.html

42.IELTS Speaking Test
http://ifile.it/78c4ext
http://ifile.it/twml49p

43.404 Essential Tests for IELTS – Academic Module
audio:404 Essential Tests for IELTS – Academic Module
book: se upload sau

44. IELTS TEST BUILDER
book:http://rapidshare.com/files/10575538...st_Builder.rar
audio:http://rapidshare.com/files/56985741/ITCD1.rar
http://rapidshare.com/files/56983395/ITCD2.rar

45.IELTS Foundation Student''''''''''''''''''''''''''''''''s Book
book:http://www.zshare.net/download/14482146f786b904/
audio:http://www.zshare.net/download/144815978ed9d675/

46.IELTS to success
http://www.zshare.net/download/14932409c2c5380a/
http://www.zshare.net/download/149737198dcdbe3b/

47.Tips for IELTS
http://www.zshare.net/download/15385797227d1fb1/

48.Oxford Peter May IELTS Practice Tests
audio:http://www.zshare.net/download/154315243bc14ffd/
http://www.zshare.net/download/15431906c87a6e43/
booK:http://www.zshare.net/download/154399716495f8d7/

49.IELTS Sample Essays
http://www.zshare.net/download/154751488fbd0c44/

50.IELTS Graduation
book:http://www.zshare.net/download/1562218265bbf8a5/
audio:
http://ifile.it/hnbiuey
http://ifile.it/q4wxlub

51.Study English - IELTS preparation (DVD)
Disc 1:
http://rapidshare.com/files/67926997...-13.part01.rar
http://rapidshare.com/files/67928880...-13.part02.rar
http://rapidshare.com/files/67930770...-13.part03.rar
http://rapidshare.com/files/67957011...-13.part04.rar
http://rapidshare.com/files/67957982...-13.part05.rar
http://rapidshare.com/files/67959024...-13.part06.rar
http://rapidshare.com/files/67960233...-13.part07.rar
http://rapidshare.com/files/67961136...-13.part08.rar
http://rapidshare.com/files/67962136...-13.part09.rar
http://rapidshare.com/files/67963106...-13.part10.rar
http://rapidshare.com/files/67964115...-13.part11.rar
http://rapidshare.com/files/67965031...-13.part12.rar
http://rapidshare.com/files/67965937...-13.part13.rar
hoac:
DVD1
http://www.mediafire.com/?qyy9xuiggdz
http://www.mediafire.com/?o2xyygy2l29
http://www.mediafire.com/?txjxxhznygz
http://www.mediafire.com/?1zt1ecmuwxp
http://www.mediafire.com/?41nf5jtodtc
http://www.mediafire.com/?lceeggxxxgz
http://www.mediafire.com/?nwdlfhgtloz
http://www.mediafire.com/?4dggn2choyi
http://www.mediafire.com/?ywggwluzwyy
http://www.mediafire.com/?g2gs1xnh1cd
http://www.mediafire.com/?ztxgg55cwyc
http://www.mediafire.com/?zy4xtribdoc
http://www.mediafire.com/?49xl9dhm9gz

Disc 2:
http://rapidshare.com/files/67966799...-26.part01.rar
http://rapidshare.com/files/67967792...-26.part02.rar
http://rapidshare.com/files/67968677...-26.part03.rar
http://rapidshare.com/files/67969608...-26.part04.rar
http://rapidshare.com/files/67970461...-26.part05.rar
http://rapidshare.com/files/67971268...-26.part06.rar
http://rapidshare.com/files/67972092...-26.part07.rar
http://rapidshare.com/files/67972938...-26.part08.rar
http://rapidshare.com/files/67973826...-26.part09.rar
http://rapidshare.com/files/67974564...-26.part10.rar
http://rapidshare.com/files/67975370...-26.part11.rar
http://rapidshare.com/files/67976238...-26.part12.rar
http://rapidshare.com/files/67976931...-26.part13.rar

Hoac:
http://www.mediafire.com/?ldyzzhxclwh
http://www.mediafire.com/?jdmcfh9rmby
http://www.mediafire.com/?jrdcdwoxmfx
http://www.mediafire.com/?piu0gzoimif
http://www.mediafire.com/?d3ztcicmcmz
http://www.mediafire.com/?hlw9xu2ssjt
http://www.mediafire.com/?xwa3gy2btiw
http://www.mediafire.com/?gmmcyxnixwd
http://www.mediafire.com/?chttccdegls
http://www.mediafire.com/?3z62acmwezj
http://www.mediafire.com/?dymmsm0kzxx
http://www.mediafire.com/?2izuhwdi3wb
http://www.mediafire.com/?yxwzgtrjcab
OR http://narod.ru/disk/1919758000/Stud...part1.rar.html
http://narod.ru/disk/1919759000/Stud...part2.rar.html
http://narod.ru/disk/1919169000/Stud...part3.rar.html
http://narod.ru/disk/1919170000/Stud...part4.rar.html Audio version(the same
as the video version - 64kbps) - 119MB:
http://rapidshare.com/files/68092392...pisode1-13.mp3
http://rapidshare.com/files/68093446...isode14-26.mp3

Transcripts - 12,2MB:
http://rapidshare.com/files/68130805/Documentaries.rar

52.IELTS General Tips
http://www.zshare.net/download/16988766ce12e635/

53.Grammar for IELTS (Book & CD)
book:http://www.zshare.net/download/17507367a0418db5/
cd:http://www.zshare.net/download/175068846f29bb17/

54.How to prepare for IELTS - Speaking
http://www.zshare.net/download/1754555.Barrons IELTS (2006 Edition) (full book+ audio)
audio:
http://www.zshare.net/download/1819410624377b6a/
http://www.zshare.net/download/18191525ccd79bf9/
book:
http://www.zshare.net/download/19640832c28324d6/

56.IELTS Target Band 7
http://www.zshare.net/download/18555527b0fdd0d8/
Không có Giọt nước sẽ không có đại dương .... Không có Máy tính làm sao có Mạng ......
Hình đại diện của thành viên
Giọt nước
 
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2003, 11:00

Quay về Học Ngoại Ngữ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách.

cron