Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

English For Low Levels 5DVD [Full Pack]

Phần mềm học ngoại ngữ

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

English For Low Levels 5DVD [Full Pack]

Gửi bàigửi bởi Giọt nước » 07 Tháng 9 2010, 11:33

English For Low Levels 5DVD [Full Pack]

Hình ảnh

English For Low Levels 5DVD [Full Pack] | 16.68 GBKit includes an extremely full 80VCD (file format: AVI) for subjects not know anything about words in English (low level) to intermediate (intermediate).
These are the programs taught in English on television's American education system is very scientific presentation, each lesson is 1 hour duration, topics vary from the basic knowledge of grammar to these situations ...
includes three levels:
Low level (30CD)
Elementary (30CD)
Intermediate (20CD).

EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD

Teacher: Molly STONE
Lesson 01 - Nice to meet you!
Lesson 02 - How are you?
Lesson 03 - What does she look like?
Lesson 04 - Where are you from?
Lesson 05 - Do you speak English?
Lesson 06 - My family.
Lesson 07 - These are my relatives.
Lesson 08 - What do you do?
Lesson 09 - Where do you work?
Lesson 10 - What time is it?
Lesson 11 - What day is it?
Lesson 12 - How is the weather?
Lesson 13 - What are you wearing?
Lesson 14 - The Body
Lesson 15 - Whats the matter?
Lesson 16 - Home sweet home
Lesson 17 - Tell me about your furniture
Lesson 18 - Im hungry!
Lesson 19 - What sports can you play?
Lesson 20 - What did you do yesterday?
Lesson 21 - What are you going to do?
Lesson 22 - Would you like to go...?
Lesson 23 - My Vacation
Lesson 24 - How do you travel?
Lesson 25 - How do you get there?
Lesson 26 - Ask me a question
Lesson 27 - I dont know
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 CD

Teacher: Nicole JONES
Lesson 01 - Welcome
Lesson 02 - Special days
Lesson 03 - Entertaining
Lesson 04 - At school
Lesson 05 - Location
Lesson 06 - Shopping
Lesson 07 - Did you buy this for me?
Lesson 08 - Activities
Lesson 09 - Listen to the music
Lesson 10 - Whats for dinner?
Lesson 11 - He is taller than I am
Lesson 12 - What is the tallest mountain?
Lesson 13 - At home
Lesson 14 - At the station
Lesson 15 - Do this
Lesson 16 - Past experiences
Lesson 17 - Future life
Lesson 18 - I wish upon a star
Lesson 19 - World knowledge
Lesson 20 - Getting around
Lesson 21 - Social Groups
Lesson 22 - Dining out
Lesson 23 - What are your job skills?
Lesson 24 - Talking on the phone
Lesson 25 - The Art
Lesson 26 - Transportation
Lesson 27 - Celebrations
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 CD

Teacher: Christopher OCONNELL
Lesson 01 - Horror Films
Lesson 02 - Rock N Roll
Lesson 03 - Space
Lesson 04 - On the farm
Lesson 05 - At the hospital
Lesson 06 - At the circus
Lesson 07 - At the beach
Lesson 08 - Crime doesn t pay
Lesson 09 - At the a musement park
Lesson 10 - At the grocey store
Lesson 11 - At the playground
Lesson 12 - Under the weather
Lesson 13 - At the hotel
Lesson 14 - Fairy Tales & Legends
Lesson 15 - Christmas time
Lesson 16 - In the workshop
Lesson 17 - At the camp
Lesson 18 - At the doctors
Lesson 19 - Review 1 Lessons
Lesson 20 - Review 2 Lessons

All hours are compressed in VCD 5DVD right for all, extremely economical and efficient use on personal computers!

Hình ảnh
English For Low Levels 5DVD [Full Pack]


Download Links
http://hotfile.com/dl/67475008/0067b9d/5DVD.EFLL.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/67475009/b67d515/5DVD.EFLL.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/67475006/e296ce5/5DVD.EFLL.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/67475003/85af5f4/5DVD.EFLL.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/67475014/a3a91e5/5DVD.EFLL.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/67475015/e55bcb0/5DVD.EFLL.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/67475010/134f53d/5DVD.EFLL.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/67475013/3df8ee3/5DVD.EFLL.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/67475012/c20249d/5DVD.EFLL.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/67475011/3c26407/5DVD.EFLL.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/67478453/92c1222/5DVD.EFLL.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/67478466/5bb2f23/5DVD.EFLL.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/67478533/50c6a75/5DVD.EFLL.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/67478607/9460b23/5DVD.EFLL.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/67478677/e6d9910/5DVD.EFLL.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/67478852/ca22c0e/5DVD.EFLL.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/67478944/f9eec5a/5DVD.EFLL.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/67478971/b1d025f/5DVD.EFLL.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/67479058/4f68597/5DVD.EFLL.part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/67479201/eeb5e5f/5DVD.EFLL.part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480000/2d163e5/5DVD.EFLL.part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480003/4cd43b0/5DVD.EFLL.part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480004/719a5a2/5DVD.EFLL.part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480008/b9b80ed/5DVD.EFLL.part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480005/97d04ff/5DVD.EFLL.part25.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480006/b421454/5DVD.EFLL.part26.rar.html
http://hotfile.com/dl/67479998/1a74729/5DVD.EFLL.part27.rar.html
http://hotfile.com/dl/67479997/0732c88/5DVD.EFLL.part28.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480007/363c501/5DVD.EFLL.part29.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480001/da13edc/5DVD.EFLL.part30.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480086/12bb280/5DVD.EFLL.part31.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480085/1b5a25c/5DVD.EFLL.part32.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480087/9cd5042/5DVD.EFLL.part33.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480078/37385c6/5DVD.EFLL.part34.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480075/dc3808a/5DVD.EFLL.part35.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480079/45ba601/5DVD.EFLL.part36.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480082/f4db0a3/5DVD.EFLL.part37.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480081/e0f7c06/5DVD.EFLL.part38.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480084/7c4f931/5DVD.EFLL.part39.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480076/0dc7020/5DVD.EFLL.part40.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480133/a2213bc/5DVD.EFLL.part41.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480134/661c5b8/5DVD.EFLL.part42.rar.html
http://hotfile.com/dl/67480131/784bfd4/5DVD.EFLL.part43.rar.html
Mirror
http://www.fileserve.com/file/86uw4sp/5DVD.EFLL.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/r3vtjHU/5DVD.EFLL.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/jJscjw2/5DVD.EFLL.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/XUuD3VF/5DVD.EFLL.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/3HtHKWF/5DVD.EFLL.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/vSU39jW/5DVD.EFLL.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/qBhaf4U/5DVD.EFLL.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/kQRaQjD/5DVD.EFLL.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/5VqsP8F/5DVD.EFLL.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/NjTjt4v/5DVD.EFLL.part10.rar
http://www.fileserve.com/file/eqAGMXz/5DVD.EFLL.part11.rar
http://www.fileserve.com/file/RErFxje/5DVD.EFLL.part12.rar
http://www.fileserve.com/file/nEYmYxV/5DVD.EFLL.part13.rar
http://www.fileserve.com/file/aEyapWb/5DVD.EFLL.part14.rar
http://www.fileserve.com/file/NKyrPWB/5DVD.EFLL.part15.rar
http://www.fileserve.com/file/GGhjrxY/5DVD.EFLL.part16.rar
http://www.fileserve.com/file/vcsmdHH/5DVD.EFLL.part17.rar
http://www.fileserve.com/file/8yDjN7C/5DVD.EFLL.part18.rar
http://www.fileserve.com/file/VUqbejj/5DVD.EFLL.part19.rar
http://www.fileserve.com/file/f7Zh2Dz/5DVD.EFLL.part20.rar
http://www.fileserve.com/file/aXfqw5S/5DVD.EFLL.part21.rar
http://www.fileserve.com/file/k82f2Z3/5DVD.EFLL.part22.rar
http://www.fileserve.com/file/K7vQK8y/5DVD.EFLL.part23.rar
http://www.fileserve.com/file/CgSgMvD/5DVD.EFLL.part24.rar
http://www.fileserve.com/file/VK7z7sT/5DVD.EFLL.part25.rar
http://www.fileserve.com/file/mtRYBrj/5DVD.EFLL.part26.rar
http://www.fileserve.com/file/VdFqVhN/5DVD.EFLL.part27.rar
http://www.fileserve.com/file/bp8jsDu/5DVD.EFLL.part28.rar
http://www.fileserve.com/file/TEDQnXX/5DVD.EFLL.part29.rar
http://www.fileserve.com/file/xP6W3Aq/5DVD.EFLL.part30.rar
http://www.fileserve.com/file/5vEQe88/5DVD.EFLL.part31.rar
http://www.fileserve.com/file/YRW8Afc/5DVD.EFLL.part32.rar
http://www.fileserve.com/file/7FJCTsT/5DVD.EFLL.part33.rar
http://www.fileserve.com/file/bsb7MW5/5DVD.EFLL.part34.rar
http://www.fileserve.com/file/nNy9veZ/5DVD.EFLL.part35.rar
http://www.fileserve.com/file/d2f8H84/5DVD.EFLL.part36.rar
http://www.fileserve.com/file/GhvZAfq/5DVD.EFLL.part37.rar
http://www.fileserve.com/file/RBg8VNE/5DVD.EFLL.part38.rar
http://www.fileserve.com/file/J7Yay7h/5DVD.EFLL.part39.rar
http://www.fileserve.com/file/a6a2vJd/5DVD.EFLL.part40.rar
http://www.fileserve.com/file/Tja5Hsn/5DVD.EFLL.part41.rar
http://www.fileserve.com/file/Sz7ueAF/5DVD.EFLL.part42.rar
http://www.fileserve.com/file/8ygtVz2/5DVD.EFLL.part43.rar
Không có Giọt nước sẽ không có đại dương .... Không có Máy tính làm sao có Mạng ......
Hình đại diện của thành viên
Giọt nước
 
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2003, 11:00

Quay về Học Ngoại Ngữ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

cron