Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

20 Sự Trùng Hợp Khó Tin

Những bí mật khoa học chưa giải thích được ...

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi

20 Sự Trùng Hợp Khó Tin

Gửi bàigửi bởi Học hỏi » 04 Tháng 6 2009, 11:02

20 Sự Trùng Hợp Khó Tin


Trong cuộc sống có nhiều sự trùng hợp, nhưng trùng hợp như những câu chuyện sau đây thì “xưa nay hiếm”.

1. Con số 21 của Vua Louis XVI

Hình ảnh

Hồi ngài còn rất nhỏ, một nhà chiêm tinh đã cảnh báo vua Louis XVI (1774–1789) của nước Pháp là phải hết sức thận trọng với ngày 21 mỗi tháng. Nghe lời, nhà Vua không bao giờ làm việc hay đi xa vào những ngày này, nhưng vận sui tận mạng vẫn đến với ông, không phải một mà đến 3 ngày 21:

- Ngày 21.6.1791, sau khi nổ ra cuộc cách mạng Pháp, Vua Louis và Hoàng hậu Maria-Antoinette bị bắt tại Varennes trong lúc đang trên đường trốn khỏi nước.

- Ngày 21.9.1791, nước Pháp bãi bỏ vĩnh viễn chế độ phong kiến và trở thành nướ