Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

Magic Hills JavaScript Slideshow Maker v3.2

Các cao thủ Hướng dẫn làm Web từ A...Z
Mời vào

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

Magic Hills JavaScript Slideshow Maker v3.2

Gửi bàigửi bởi Giọt nước » 26 Tháng 7 2013, 12:23

Magic Hills JavaScript Slideshow Maker v3.2

Hình ảnh

Create HTML photo slideshow and HTML photo gallery that work on Windows, Mac, Linux, iPhone and iPad

Full Screen HTML Photo Gallery

Create HTML Photo Gallery with thumbnails, navigation arrows, captions and full screen option


HTML Photo Slideshow

Create HTML Photo Slideshow with navigation arrows, navigation dots, sliding effects and stunning blinds effects.


iPhone and iPad Compatible

Create photo slideshow and photo gallery that work on Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad and all modern devices and web browsers


Resize Images Automatically

The application will process and resize the image files automatically according to the size of the slide show.


Easy to Insert to Webpage

Create the complete HTML codes, all required files and step by step instructions to help you insert the slideshow into your webpage.


Add Weblink to Each Image