Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

Quy định mới về sử dụng tên miền tại Việt

Khái niệm ,Domain name , Free domain ...
Web Hosting , free host

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

Quy định mới về sử dụng tên miền tại Việt

Gửi bàigửi bởi Nửa bốn mùa » 15 Tháng 6 2003, 21:58

Ngày 26/5/2003, Bộ BC-VT đã ban hành Quy định số 92/2003/QĐ-BBCVT về việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, nhằm điều chỉnh việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đối với mọi tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực Internet tại Việt Nam.

Quy định nêu rõ quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) như là một đại diện chính thức về Internet của Việt Nam. VNNIC có trách nhiệm đăng ký, duy trì tài nguyên Internet sử dụng ở Việt Nam và phát triển sử dụng tên miền quốc gia .VN; thiết lập, khai thác và duy trì hoạt động liên tục hệ thống máy chủ tên miền (DNS) đối với tên miền quốc gia .VN; kiểm tra, giám sát việc sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng và tên miền đã cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Internet; đảm bảo cung cấp đầy đủ địa chỉ IP, số hiệu mạng đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức...

Theo Quy định này, các tổ chức chính trị chỉ được sử dụng tên miền dưới tên miền quốc gia .VN và lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam. Các báo điện tử ngoài việc sử dụng tên miền dưới tên miền quốc gia .VN có thể đăng ký sử dụng thêm tên miền dưới tên miền dùng chung như .com, .net, .edu, .org, .int...v.v... Các tổ chức, cá nhân khác được quyền đăng ký sử dụng tên miền dưới tên miền quốc gia .VN hoặc dưới tên miền dùng chung nhưng phải thông báo cho Trung tâm Internet Việt Nam biết tại Website http://www.gtld.info.vn.

Đối với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, nếu không vi phạm pháp luật Việt Nam đều được quyền xin đăng ký tên miền dưới tên miền quốc gia .VN thông qua Trung tâm Internet Việt Nam và phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của bản Quy định này.
Cũng theo Quy định này, tên miền Việt Nam .VN là tên miền quốc gia ở cấp cao nhất theo cấu trúc mã quốc gia ISO3166 chung của thế giới, được quy định cho các máy chủ Internet đăng ký tại Việt Nam. Số cấp tên miền tối đa, kể cả tên miền cấp cao nhất .VN được quy định là 5 cấp và đảm bảo sự duy nhất của tên miền trong phạm vi tên miền cấp đó.

Tên miền cấp 2 có 2 loại. Thứ nhất, tên miền cấp 2 chung là tên miền Internet phân theo lĩnh vực, gồm các tên miền:

- com.vn : Dành cho tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.

- biz.vn : Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với .com.vn.

- edu.vn : Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.

- gov.vn : Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.

- net.vn : Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.

- org.vn : Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.

- int.vn : Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

- ac.vn : Dành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.

- pro.vn : Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.

- info.vn : Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin và thông tin cá nhân

- health.vn : Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.

- name.vn : Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.

Ngoài ra là những tên miền khác do Bộ BC-VT quy định.

Loại thứ 2 là tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính, được phân theo tên Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (ví dụ hanoi.vn; danang.vn..)

Quy định này cũng nêu những nguyên tắc chung trong việc đăng ký tên miền gồm:

- Khuyến khích sử dụng rộng rãi tên miền dưới tên miền quốc gia .VN.

- Ưu tiên những tên miền trực tiếp tham gia hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam.

- Tên miền là do tổ chức, cá nhân tự chọn, tuân theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với các quy định về sở hữu trí tuệ và các quy định nêu trong bản Qui định này.

- Đăng ký theo nguyên tắc bình đẳng, không phụ thuộc vào người đăng ký là một cá nhân hay một tổ chức. Tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét cấp trước.

- Tên miền chỉ được cấp phát khi có đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được đặt hoặc tên miền đích mà nó trỏ tới.

- Tổ chức, cá nhân xin đăng ký tên miền phải giải thích rõ mối liên quan của tên miền xin đăng ký với hoạt động của mình, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp cho VNNIC.

- Tên miền đăng ký không được bao gồm các cụm từ xâm phạm đến lợi ích của quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với nếp sống, văn hóa dân tộc. Tránh đăng ký các tên miền liên quan tới tên các địa danh, danh nhân, lãnh tụ hay liên quan tới các tên chung của một ngành kinh tế, chủng loại hàng hoá, sản phẩm, tên các loại dược phẩm, tổ chức liên chính phủ, tổ chức chính trị, xã hội. Trong trường hợp có nhu cầu đăng ký cần có sở cứ rõ ràng.

Thủ tục đăng ký, sử dụng tên miền:
1. Hồ sơ gửi cho trung tâm Internet Việt Nam bao gồm :

- Đơn xin Đăng ký tên miền theo mẫu do Trung tâm Internet Việt Nam quy định.

- Quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép mở văn phòng đại diện đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ khẩu thường trú đối với các cá nhân; hoặc hộ chiếu cùng thẻ thường trú hoặc chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

2. Địa chỉ nhận hồ sơ.

Trung tâm Internet Việt Nam 115. Trần Duy Hưng, quận Cầu giấy, Hà nội hoặc 27. Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại Website http://www.vnnic.net.vn trong trường hợp đăng ký trực tuyến.

3. Thời gian trả lời kết quả trong thời hạn tối đa 4 ngày làm việc trên Website của Trung tâm Internet Việt Nam kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Những tên miền xét thấy có khả năng tranh chấp sẽ được thông báo quảng bá tại Website http://www.vnnic.net.vn của Trung tâm Internet Việt Nam trong 3 ngày làm việc, nếu không có tranh chấp, tên miền đó mới được xét cấp chính thức.

4. Các Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo tên mạng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet nào thì trực tiếp làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ đó.

5. Tên miền đã được cấp phát phải đi vào hoạt động sau thời hạn tối đa là 60 ngày, quá thời hạn này tên miền đó sẽ bị thu hồi, nếu không có lý do chính đáng.
Hình đại diện của thành viên
Nửa bốn mùa
 
Bài viết: 1502
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2003, 12:00

Quay về TÊN MIỀN - WEB HOSTING

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.